Analyse og innsikt

Kampanjetester er en svært effektiv måte å få målt en kampanjes effekt, og vi bistår våre kunder med tilretteleggingen og gjennomføringen av slike.

Analyse og innsikt

Foruten tilgang til alle viktige syndikerte undersøkelser innen media har vi spesialkompetanse innen både kvalitativ og kvantitativ metode. I tillegg til at vi har standardiserte oppsett for tracking, kampanjetesting og merkevaremåling, gjør vi en rekke kundetilpassede undersøkelser, deriblant spesialdesignede merkevaremålinger og kampanjetester, KTI-undersøkelser, leserundersøkelser, DM-klikktester, fokusgrupper, dybdeintervjuer og brukerundersøkelser.

Nettverk

Via vårt nettverk har vi også tilgang til en rekke analyser, undersøkelser, rapporter og analyseprogrammer. Blant annet gjennomføres «WAVE», en årlig studie, som kartlegger bruk av internett og sosiale medier. Undersøkelsen gjennomføres av BPN-nettverket i over 60 land, og måler utviklingen i kjennskap til, og bruk av, sosiale og brukergenererte medieplattformer.

Kampanjetester og benchmark

Kampanjetester er en svært effektiv måte å få målt en kampanjes effekt, og vi bistår våre kunder med tilretteleggingen og gjennomføringen av slike. Vi leverer analyser av resultatene og gir anbefalinger til den videre utvikling av kommunikasjonen. Benchmarking står sentralt i BPNs arbeid, og i tillegg til en egen benchmarkdatabase har vi inngått et samarbeid med Penetrace der vi kan benchmarke mot over 1500 kampanjer innenfor ulike kategorier, investeringsnivåer og målgrupper.

Quick Form

Other Services