Performance Display

Performance display kan benyttes av alle type kunder. Konverteringskunder, som selger produkter eller tjenester på sidene sine, vil ha svært god nytte av denne type markedsføring.

Performance Display

Med Performance display kan vi nå kombinere uttrykt interesse for et produkt med display-nettverkets bredde og effektiviteten av gode bannerannonser (isteden for rene tekstannonser). Google Display Network er et godt alternativ for deg som ønsker målrettet displayannonsering på relevante nettsider.

Vi kan se hvorvidt en person har søkt etter et bestemt produkt eller merke, og nå dem med en målrettet kampanje på et senere tidspunkt. Slik unngår vi å annonsere til de som sannsynligvis ikke er interessert i tilbudet vårt, men i stedet bruke budsjettet svært effektivt mot de som har vist høy kjøpsintensjon. For deg som kunde betyr dette høyere avkastning og høyere ROI.

Vi kan dermed tilby en skreddersydd målrettingsmetode til deg som annonsør.

Performance display kan benyttes av alle type kunder. Konverteringskunder, som selger produkter eller tjenester på sidene sine, vil ha svært god nytte av denne type markedsføring. Det er enkelt å måle antall salg eller bestillinger fra bannere i display-nettverket som er utløst av søk brukeren har gjort tidligere. Dette gjør at resultatene blir svært synlige.

RTB – Real time bidding

Performance display og andre performance-relaterte taktikker er nå mulig takket være teknologien knyttet rundt «Real-time bidding (RTB)». Vi kan nå betale samme pris for en bannervisning mot en spesifikk bruker, som vi ville betalt for en tekstannonse vist til et spesifikt søkeord. Dette til tross for at brukeren beholder sin anonymitet. Vi kan vise den riktige annonsen (med tanke på budskap) til den rette brukeren (med antatt høy kjøpsintensjon) til den rette prisen.

RTB er ennå en teknologisk nyvinning, hvor vi har et varelager med en stor mengde bannervisninger og data tilgjengelig og det er kombinasjonen av disse som gjør at vi nå kan kjøpe annonser på en ennå enklere og effektiv måte enn tidligere.

RTB er en annonsebørs hvor visninger/inventar blir tilgjengeliggjort og så byr annonsørene på de visningene de ønsker å kjøpe. Alt dette skjer automatisk. Så kort oppsummert kan vi si at RTB er en målrettet form for annonsering hvor de fleste av funksjonalitetene til nettverkene er samlet i ett. RTB handler da altså om å finne de brukerne man ønsker å nå på det rette tidspunktet med et tilpasset budskap, og ofte til en lavere pris enn det man har gjort tidligere, for å kunne effektivisere annonseringen og dermed få mest mulig ut av mediebudsjettet.

Hva betyr dette for deg som kunde:

  • En enda mer målrettet kampanje mot personer med antatt høy kjøpsintensjon innen ditt segment
  • Flere relevante konverteringer til samme eller lavere pris
  • Flere salg til samme eller lavere pris
  • Potensielle kunder får positive assosiasjoner til ditt merke grunnet interessebasert annonsevisning
  • Vi unngår annonsevisninger mot kunder som har liten intensjon om å konvertere/kjøpe/bestille

Kontakt oss

Våre tjenester