Terminologi

Innen mediebyråverden bruker vi ofte mange faguttrykk. Det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på alle disse, derfor legger vi ved noen av de meste brukte uttrykkene her.

Terminologi

Affinitet

Mediets «slektskap» og interesselikhet med leseren, lytteren eller seeren.

ATL

Forkortelse for Above the line om medier som regnes som brede og dekningsbyggende som eksempel Print, Utendørs, TV og Radio.

Ad views

Antall ganger et banner har vært eksponert for en bruker.

BTL

Forkortelse for Below the line og kanaler som ligger nære faktiske kjøp f.eks. instore, DR, mobilt, face 2 face (event) og radio for enkelte målgrupper.

Content Marketing

Er en strategi for markedsføring som går ut på å produsere innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder

CPC

Betyr Cost Per Click, og brukes som en kjøpsmetode hos noen nettsider. Brukes også som et suksesskriterie i ettterraportering av en nettkampanje.

CPM

Forkortelse for Cost per Milli og kalles på folkemunne kost per tusen. Dette beskriver hvor mye man betaler for tusen visninger på en nettside eller mobilside.

CPT

Forkortelse for Cost per Thousand hvor man betaler en viss sum per tusen besøk på en site, seere på TV, lyttere på radio, lesere på print.

CTR

En forkortelse for Click Through Rate. Det viser antall klikk på annonsen din, delt på antall ganger annonsen har blitt vist.

CPV

Enforkortelse for Cost per view. Dette er et tall som benyttes i forbindelse med online video.

Dekning

Den andel av ulike aviser/magasiners gjennomsnittlige lesermasse som leser det aktuelle medie – enten i % eller antall.

Dobbeltdekning

Den andel av ulike aviser/magasiners gjennomsnittlige lesermasse som også leser et gjennomsnittlig nummer av et annet magasin/avis – enten i % eller antall.

Frekvens

Det gjennomsnittlige antall ganger en leser/seer/lytter så din annonse innenfor en gitt tidsperiode/kampanje.

FYI

Forkortelse for For your information…

GRP

Gross rating points (GRP) og Target Rating Points (TRP) er betegnelser på valutaer som brukes i mediemarkedet. Per i dag er det valuta for TV og Radiokjøp. 1 GRP angir 1% av personer over 12 år som har tilgang til TV. 1 TRP angir 1% av din definerte målgruppe.

Inbound Marketing

Inbound marketing er et begrep som benyttes om markedsaktiviteter som har fokus på å bringe kunder inn til egne eide kanaler, istedenfor markedsføring som går ut på å fange kunders oppmerksomhet.

Modul

Andel av side i avis. Annonser selges ofte i moduler.

OTS

En forkortelse som står for Opportunity to see. Brukes flittig i TV-avdelingen og sier hvor mange ganger målgruppen vil se reklamen i løpet av en kampanjeperiode.

Programrekkevidde

Antall personer som har sett minst 3 minutter av et TV-program.

PUT

People Using Television. Dette er en beskrivelse av hvor mange personer som til enhver tid ser på TV. (har sett minimum 1 minutt av et TV-program eller en reklamespott)
• Nordmenn har i gjennomsnitt sett 2 timer og 53 minutter (173 minutter) på TV daglig i 2015
• YTD i gjennomsnitt sett 3 timer og 4 minutter (148 minutter) på TV daglig

Rating

Prosentandelen av et univers som har sett eller hørt et program ved et gitt tidspunkt.

RON

RON er en forkortelse for Run of Network, og betyr at et media tilbyr å kjøpe tilfeldige visninger av annonsen fordelt på alle de forskjellige nettsidene de tilbyr å annonsere på.

ROS

ROS er en forkortelse for Run of Site, og betyr annonsen blir vist på tilfeldige deler av en nettside til enhver tid. Dette blir kjøpt på visningsbasert CPM.

SEM

En forkortelse for søkemotormarkedsføring

SEO

En forkortelse for søkemotoroptimalisering

Spotrating

Seertall for akkurat det minuttet spoten sendes.

Top and tail

Når reklamespoten deles opp så en del vises som første innslag i en reklameblokk og den andre delen vises som siste spot.

Traffic

Hovedsakelig en avdeling i et mediebyrå eller hos media som sørger for leveransen av digitalt annonsemateriell.

TRP

Forkortelse for Target rating point , som er det samme som GRP men mot en bestemt målgruppe.

Tweet

En oppdatering på Twitter.

Twitter

En mikrobloggtjeneste. Mikroblogging er begrenset til kun 140 tegn per tweet. Univers. Det totale antall personer som har mulighet til å se/høre på en viss kanal.

Kontakt oss

Våre tjenester